Maxfun, kingfun – chơi TX nhận nhiều lộc may mắn

Chương trình nhận lộc trong ngày Xem tôi may hơn hay bạn như may hơn tôi nào?
Có 10 phần quà hấp dẫn dành cho 10 bạn đầu tiên khi dự đoán đúng thành tựu TX.

Thể lệ:

Cmt dự đoán thành tích TX + số nút, ( ví dụ: xỉu 10 )
Tag xanh 5 bạn cùng chơi dưới bài post + up Ảnh đã chia sẻ lên post.
L.i.k.e post + page + c.sẻ công khai 5 hội nhóm

Maxfun, kingfun – chơi TX nhận nhiều lộc may mắn

Chú ý:

Tổng kết sự kiện & trao giải 20h ngày 06/02
10 gfitcode 50k sẽ được trao cho 10 bạn nhanh nhất dự báo đúng, đúng thể lệ event.
Tag lỗi, làm thiếu các bước loại
Nick < 200 bạn loại, chỉnh sửa loại, cmt nhiều lần loại
ko nhắn tin vào page đòi c.o.d.e nhé. AD sẽ tổng hợp & phát c.o.d.e cho các bạn trong khoảng time sớm nhất.