King Fun – Chào mừng ngày lễ lớn trong năm

SỰ KIỆN:  CHÀO ĐÓN NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM

Tất cả các khách hàng quen thuộc chơi trong khoảng thời gian tính từ lúc ngày 01/4/2021 (00:01 GMT+7) – 30/4/2021 (23:59 GMT+7)

sẽ có cơ hội nhận  quà sự kiện THẦN ĐOÁN TÀI XỈU hàng ngày
🎁 Top 1: 1,000,000 KING
🎁 Top 2: 500,000 KING
🎁 Top 3 – 5: 200,000 KING each